Reach us out


ADDRESS :-

Shailesh Kumar Agrawal,
SSB Hospital, Main Road, Gandhi Chowk, P.O.- Aarvi, Taluka- Aarvi,
Dist- Wardha. Pin Code: 442201


PHONE NUMBER :-

97307 96246
97309 25301


EMAIL :-

shailesh@kisanarakshan.com
ssbhospital@gmail.com