आमच्याशी संपर्क साधा


पता :-

शैलेश कुमार अग्रवाल,
एसएसबी हॉस्पीटल, मेन रोड, गांधी चौक, आर्वी ता.आर्वी
जिल्हा:वर्धा (महा.) पिन कोड: 442201


दूरध्वनी क्रमांक :-

97307 96246
97309 25301


ई - मेल :-

shailesh@kisanarakshan.com
ssbhospital@gmail.com